Darcovia

Darcovia 2019

Darcovia 2020

Darcovia 2021

Darcovia 2022

Okrem týchto financií schválilo Mesto Hnúšťa finančnú podporu na vybudovanie útulku vo výške 6 000 €Za tieto financie sa vybudujú vonkajšie časti na pozemkoch mesta – oplotenie, úprava terénu,podklad pre koterce a nákup kotercov. Ďakujeme primátorovi i poslancom!

Okrem týchto financií sme získali dotáciu vo výške 1300 € od spoločnosti TESCO vďaka občanom hlasujúcim žetónmi v OD Tesco v Rimavskej Sobote. Za tieto financie sme zakúpili 8 ks zateplených búd v hodnote 900 € a stavebný materiál v hodnote 400 €. Ďakujeme občanom i spoločnosti TESCO! 

Dotácie od samospráv na chod útulku:

2021: Mesto Rimavská Sobota: 1000 €

2022: Mesto Hnúšťa: 1 400 €

Ďakujeme! 

Darcovia v kampani na Startlabe, vďaka ktorým sme vyzbierali 2 682 eur a zakúpili 6 nových kotercov: 

Startlab kampaň 2021


ĎAKUJEME!

Ďalšie finančné prostriedky nám môžete zasielať na číslo účtu:

SK42 0200 0000 0041 3225 5257