Občianské Združenie

Hnúšťanské labky
Číslo účtu

SK42 0200 0000 0041 3225 5257

2% z daní môžete venovať aj útulku Hnúšťanské labky

Útulok pre psíky v Hnúšti spravuje občianske združenie Hnúšťanské labky, ktoré svoju prevádzku hradí z vlastných zdrojov a darov (či už vo forme materiálnej, alebo finančnej). O psíky sa denne starajú dobrovoľníci.

Už takmer 200 opustených psíkov našlo nový domov za 2,5 roka fungovania nášho útulku. A to aj vďaka všetkým vám, ktorí ste nám zaslali svoje 2% z dane. Krásne ďakujeme a prosíme o Vašu podporu aj v roku 2024.

PODPORTE HNÚŠŤANSKÉ LABKY

Občianske združenie Hnúšťanské labky je v tomto roku zaregistrovaným žiadateľom 2% z daní.

Tlačivo na poukázanie 2% v roku 2024 si môžete stiahnuť tu  2% vyhlasenie pre Hnustanske labky