2% z dane na vybudovanie útulku pre psíky v Hnúšti

Pomôcť nám môžete aj Vy, prispením Vašich 2% z daní.

V tomto roku plánuje občianske združenie Hnúšťanské labky v spolupráci s mestom Hnúšťa a občianskym združením Horná Rimava vybudovať v Hnúšti malý útulok s počiatočnou kapacitou 10 psov. Finančné prostriedky na útulok získavame z rôznych zdrojov – príspevky občanov na akciách (primátorské halušky, Krompeľfest, silvestrovský punč), príspevky v reštaurácii Kocka, súťaž v Tesco Rim. Sobota, sponzorské dary atď. Pripojilo sa aj mesto Hnúšťa, ktoré na začiatok podporilo vybudovanie útulku sumou 6 000 €, za ktoré sa zrekonštruovali vonkajšie priestory, upravil terén, plochy pre koterce, oplotenie areálu a rozdelenie výbehov.

Združenie z vlastných zdrojov a darov prerába vnútorné priestory (úprava podláh a stien, oddelená miestnosť veterinára, karanténna miestnosť, sklad krmiva, soc. zariadenie, voda, elektrina, zázemie pre dobrovoľníkov, sklad, vnútorné a vonkajšie koterce, búdy). Samozrejme následne bude združenie potrebovať ďalšie financie na prevádzku, predovšetkým na veterinárne ošetrenie psíkov a stravu. Útulok sa bude nachádzať na okraji priemyselnej zóny v pešej dostupnosti z mesta a otvorenie predpokladáme v lete 2021.

Keďže sme sa v COVID zhone v decembri zabudli zaregistrovat medzi žiadateľov 2% z dane, ponúklo nám pomoc občianske združenie Jazdecký klub Excel Madon z Rimavského Brezova, ktoré časť vyzbieraných financií venuje pre útulok Hnúšťanské labky.

Preto Vás prosíme o poukázanie 2% z daní občianskemu združeniu Jazdecký klub Excel Madon, Rimavské Brezovo 88, 980 54 Rim. Brezovo,  IČO: 35 99 82 45. Nezabudnite v priznaní zaškrtnúť, že si želáte informovať prijímateľa o svojom dare, podľa toho bude vedieť Jazdecký klub identifikovať, ktoré peniažky sú pre útulok a ktoré pre klub. Ďakujeme!