Miľniky

December 2019: Rozhodnutie dobrovoľníkov o vybudovaní útulku, vyhľadávanie vhodných lokalít

31.december 2019: Silvestrovský punč primátora Romana Lebedu a prvá zbierka na útulok.

Január 2019: Február 2019: Rokovanie primátora mesta s firmou Versaco o možnosti prenájmu časti priestorov, ktoré by mesto ďalej mohlo prenajímať pre občianske združenie prevádzkujúce útulok.

Február 2019: Príprava Stanov občianskeho združenia

Marec 2019: Hlasovanie občanov mesta o názve združenie na internete. Občania vybrali názov Hnúšťanské labky.

Apríl 2019: Odoslanie Stanov združenia na registráciu.

1.máj 2019: Podujatie Krompeľfest organizované Centrom voľného času v Hnúšti. Riaditeľka Ing. Paučová odovzdala dobrovoľníkom sumu 502 € ako výťažok z tohto podujatia. Súčasťou sumy boli aj primátorské halušky, ktorých výťažok tiež putoval na útulok.

7.máj 2019: Zaregistrovanie občianskeho združenia Hnúšťanské labky na Ministerstve vnútra SR.

máj 2019: Prvé Valné zhromaždenie občianskeho združenia. Za predsedníčku združenia bola zvolená Janka Kišová.

Jún 2019: Štartuje zbierka v reštaurácii Kocka na vybudovanie útulku

Júl 2019: čistenie pozemku pre výbeh

August 2019: Príprava webstránky Hnustanskelabky.sk sponzorsky vďaka p. Filipovi Rohárikovi.

November 2019: Poslanci mesta Hnúšťa schválili v rozpočte dotáciu 6 000 eur na podporu vybudovania útulku.

Február 2020: Združenie získalo grant vo výške 1300 eur od spoločnosti Tesco

Máj 2020 – aj napriek koronavírusu sa podarilo predložiť projekt otvorenia útulku a získať stavebné povolenie na potrebné úpravy.

Október 2020 – zakúpenie stavebného materiálu a 8 ks zateplených búd.

December 2020 – úprava pozemkov a vybudovanie oplotenia vďaka finančnému príspevku od mesta Hnúšťa.

1.február 2021: Začali rekonštrukčné práce vnútorných priestorov (miestnosť pre veterinára, karanténa miestnosť, skladové priestory, úprava podláh, elektrika, voda, toaleta, odstránenie starých konštrukcií). Rekonštrukčné práce nám sponzorsky vykonáva firma Ecoventi Slovakia, platíme iba za materiál, pracovníkom za dopravu a stravu. Ďakujeme, je to pre nás významná úspora financií.

3. február 2021: Vyhlásená súťaž pre deti – kreslenie na tému „Venčím psa v útulku.