2019

 OZ Hnúšťanské

labky 

náš pribeh

Sme občianske združenie Hnúšťanské labky, ktoré vzniklo 7.5.2019 za účelom vybudovania a prevádzky útulku pre opustené zvieratá v meste Hnúšťa. Štartovacia kapacita útulku by mala byť pre 10 zvierat.

Útulok plánujeme prevádzkovať v priemyselnom parku, v nevyužitej časti budovy, ktorú si prenajmeme od mesta Hnúšťa a na priľahlých pozemkoch mesta. Lokalita priemyselného parku je dostatočne vzdialená od sídlisk a obývaných lokalít, takže nebude rušiť pokojné bývanie občanov. Zároveň je však v pešej dostupnosti z mesta pre dobrovoľníkov a návštevníkov.

Súčasťou útulku bude priestor pre veterinárneho lekára, zázemie pre dobrovoľníkov a sklad a vnútorné koterce pre menšie psíky. Na vonkajšom priestranstve sa bude nachádzať veľký oplotený výbeh, lavičky a vonkajšie koterce pre väčšie psíky. Lokalita priemyselného parku je vystavaná na tzv. tisícročnú vodu, čo znamená, že je dostatočne chránená pred prírodnými pohromami.