2019

 OZ Hnúšťanské

labky

náš príbeh

Sme občianske združenie Hnúšťanské labky, ktoré vzniklo 7.5.2019 za účelom vybudovania a prevádzky útulku pre opustené zvieratá v meste Hnúšťa. Počiatočná kapacita útulku by mala byť pre 10 zvierat.

Útulok budujeme v priemyselnom parku, v nevyužitej časti budovy, ktorú sme si prenajali od mesta Hnúšťa a na priľahlých pozemkoch mesta, kde sa nachádzajú výbehy pre psy. Lokalita priemyselného parku je dostatočne vzdialená od sídlisk a obývaných lokalít, takže nebude rušiť pokojné bývanie občanov. Zároveň je však v pešej dostupnosti z mesta pre dobrovoľníkov a návštevníkov.

Súčasťou útulku je priestor pre veterinárneho lekára, zázemie pre dobrovoľníkov a sklad a vnútorné koterce pre menšie psíky. Na vonkajšom priestranstve sa nachádzajú oplotené výbehy, lavičky a vonkajšie koterce pre psíky.

Útulok je oficiálne otvorený od 1.8.2021.