Plánované aktivity

Január – Máj 2021 – rekonštrukčné práce

Máj 2021 – získanie povolenia na prevádzku

August 2021 Otvorenie útulku ♥

Momentálne potrebujeme financie na:

  • rozšírenie vnútorných kotercov
  • rozšírenie vonkajších kotercov
  • rozšírenie výbehov