Plánované aktivity

Január – Máj 2021 – rekonštrukčné práce

Máj 2021 – získanie povolenia na prevádzku

Jún/Júl 2021 Otvorenie útulku ♥